hezbollah-membersDit is een vrije bijdrage.

Met de terugkeer van Dyab Abou Jahjah naar België, staat het thema Hezbollah opnieuw op de voorgrond. Hezbollah is een politieke partij in Libanon. Het is een zeer militante beweging met anti-Israëlische standpunten. Sinds 1992 leidt de geestelijke Hassan Nasrallah de partij. De sjiitische Hezbollah heeft nauwe banden met en wordt gesteund door het eveneens sjiitische Iran. Ook Syrië beschouwt de Hezbollah als bondgenoot.

Het ontstaan van de partij bevindt zich tijdens de Libanese Burgeroorlog, toen het zuiden van Libanon dor het Israëlisch leger werd bezet. De verzetsbewegingen noemden zichzelf ‘Hizb Allah’ of ‘Partij van God’. Tot de oprichting in 1982 was Amal de grote militante beweging. Hezbollah vond Amal te zacht. Nu zijn beide bondgenoten.

hezbollah-1

Op 6 februari 2006 ondertekende de Hezbollah een onderling ontwerp-overeenkomst met de christelijke partij van de generaal Michel Aoun, de Vrije Patriottische Stroming (Free Patriotic Movement). Deze overeenkomst vormt het uitgangspunt dat op 10 gezamenlijke thema’s berust. 

Daarin vindt men volgende punten terug :

 • het voorstel van een strategie van nationale verdediging;
 • de strijd tegen omkoperij binnen de Libanese Staat;
 • het lot van de verdwenenen na de burgeroorlog;
 • de terugkomst van de Libanezen die naar Israël zijn gevlucht na de overwinning van Libanon;
 • het opstellen van diplomatieke betrekkingen met Syrië;
 • de weigering van eender welke buitenlandse voogdij;
 • de oprichting van een moderne staat;

Mideast Lebanon Hezbollah's Changing Role

Dankzij haar populaire en politieke overwinning na de oorlog van zomer van 2006 krijgt de nieuwe coalitie, waarbij meerdere kleine partijen zich aansloten, de meerderheid in termen van uitgebrachte stemmen tijdens de parlementsverkiezingen maar blijft van de minderheid in de Nationale Vergadering omwille van de ingewikkelde en bijzondere stemmingsprocedure.

hezbollah and syria

Dankzij de vele sociale werken verkreeg de partij heel wat aanhang en steun van de bevolking. Hezbollah organiseerde goedkope huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en inkomenssteun voor de vaak achtergestelde sjiitische bevolking. Gaandeweg ontwikkelde Hezbollah zich tot een sociale beweging. Wij kennen deze politieke stroming onder de noemer van Solidarisme.

Voor Hezbollah kan ik redelijk wat sympathie opbrengen omdat hun strijd op sommige vlakken parallel loopt met mijn strijd.

 • Zij komen op voor het eigen volk eerst principe;
 • Zij strijden tegen de immigratie, in hun geval tegen de bezetting van hun land door joodse kolonisten;
 • zij beschermen de kerken tegen moslimextremisten;
 • Zijn zijn solidaristisch;
 • zij geloven in God;

Indien Dyab Abou Jahjah, die ik recent een steeds onbeantwoorde vraag stelde, in België stelt ‘dat Belgen maar moeten verhuizen indien ze met hem niet akkoord gaan’ dan past hij hier het omgekeerde toe van wat Hezbollah in eigen land wenst. Inderdaad, de joodse kolonisten in geheel Palestina zeggen ook ‘dat de Palestijnen maar moeten verhuizen indien ze niet akkoord gaan’.

Net zoals Hezbollah zeg ik : eigen volk eerst ! De immigranten die niet akkoord gaan, moeten maar verhuizen. Dyab Abou Jahjah moet zich niet van vijand vergissen. En hij moet rechtlijnig zijn. Het kan niet zijn dat hij enerzijds de nationalistische agenda van Hezbollah steunt indien hij daar in eigen land vertoeft, maar anderzijds de zionistische agenda (oa de ons opgedrongen multicultuur) steunt indien hij in Europa vertoeft.

Kris Roman

Bashar Assad, Hassan NAsrallah, Mahmoud Ahmadinejad

Lebanon's Hezbollah leader Nasrallah, Syria's President Assad and Iran's President Ahmadinejad attend an official dinner in DamascusHezbollah_2