Voorpost clash Menen tabakszaakOp de parking van tabakszaak La Palma in de Moeskroenstraat vond opnieuw een protestactie van Voorpost plaats. De Vlaamsgezinde beweging neemt het terecht niet dat er geen Nederlandstalige borden hangen in de winkel.

Een half jaar geleden, midden oktober, voerde Voorpost Westland al actie op de parking van La Palma. Toen was de zaakvoerder aanwezig en die beloofde om Nederlandstalige borden te hangen. ‘Maar hij is zijn belofte niet nagekomen’, vertelt Jon Devos van Voorpost Westland.

De protestactie zaterdag verliep heel wat grimmiger dan die van zes maanden geleden. Zo’n vijftiental Voorpost- leden behingen de ramen van de zaak met affiches en schilderden met waterverf en tijdens het zingen van Vlaamse liederen de slogan Hier spreekt men Nederlands op de parking.

Toen het personeel, van vreemde origine, van La Palma de protestactie een halt probeerden toe te roepen, kwam het tot licht handgemeen. Er was wat duw- en trekwerk. Twee politieagenten in een anonieme wagen kwamen de gemoederen bedaren.

Jon Devos van Voorpost Westland hield een gescheurde t-shirt over aan het incident. Hij legt klacht neer tegen het personeel van de tabakszaak. De zaakvoerder van La Palma diende op zijn beurt klacht in voor het beschadigen van zijn eigendom.