verkeersbord niet parkerenHet gemeentebestuur van Beersel heeft gisteren in de deelgemeente Alsemberg anderstalige verkeerssignalisatieborden overplakt.

Op de Pastoor Bolsstraat zijn er momenteel dakwerkers van een bedrijf uit Anderlecht aan de slag. Om te voorkomen dat er geparkeerde voertuigen schade zouden oplopen of de doorgang zouden belemmeren, hadden ze signalisatieborden geplaatst om een parkeerverbod uit te vaardigen.

Een bijhorend opschrift was wel in het Frans opgesteld, en dat viel bij een aantal inwoners niet in goede aarde. Maandag was ook de gemeente hiervan op de hoogte van, en gisterenmorgen grepen ze in. Het Franstalige opschrift werd weggehaald en vervangen door een Nederlandstalige versie.

Dat is in overeenstemming met de coördinatienota rond het Vlaams Beleid, waarin onder meer wordt gestreefd naar het behoud van het Nederlandstalige straatbeeld. De dakwerkers waren naar eigen zeggen verrast door het optreden van de gemeente.