AN Brugge 16 feb 2013Op 16 februari vond in Vlaanderen iets plaats wat al langere tijd niet meer gebeurde : een betoging die men op zijn zachts gezegd ‘iets radicaler’ mag noemen. De organisatie ‘Jeugd tegen Zinloos Geweld’ wilde opkomen tegen het heersende anti-Vlaamse racisme. De pas opgerichte Autonome Nationalisten namen deel aan dit initiatief.

De Autonome Nationalisten hadden voor die dag drie doelstellingen :

  • in Brugge door de straten marcheren, dit evenwel zonder belang te hechten aan het getal van de opkomst;

  • de pers halen;

  • betogen voor het eigen volk eerst-principe;

Het mag gezegd worden, de organisatie slaagde erin alle doelstellingen te behalen. De betoging haalde het 7-uur avondjournaal van de VRT alsook het nieuws van de West-Vlaamse TV. De dagen ervoor stonden de kranten bol van artikels over dit nieuw fenomeen. De Standaard wijdde een hele pagina van hun weekend editie aan de Autonome Nationalisten.

Een paar tientallen solidaristen uit Vlaanderen, Nederland en zelfs Wallonië verzamelden op de Brugse Grote Markt. Jan Breydel en Pieter de Coninck keken ernaar. Op de grote markt werd de groep solidaristen warm onthaald door een toevallig aanwezige groep voetbalsupporters van Standard Luik, allen AFF gezind. De politie deed hen echter afdruipen.

Er zou ergens in het Brugse een marginale tegenbetoging georganiseerd worden, maar daar hebben de Autonome Nationalisten niets van gemerkt.

De betoging trok door heel wat Brugse straten. De slogans wan de dag waren “Eigen volk eerst”, “Europa, Jeugd, revolutie!”, “Baas in eigen land”. Verschillende betogers verklaarden met veel emotie“blij te zijn dat er nog eens iemand voor eigen volk betoogt en niet steeds aansluiten bij die vreemdelingen om op staat te komen”.

Aan het zand gaf woordvoerder Joachim een redelijk lange toespraak waar hij verwees naar de verdrukking va de Vlaming in eigen land. Hij vernoemde de verschillende gekende gevallen waar allochtonen zich niet inhielden Vlamingen of andere European te molesteren, verkrachten of zelfs vermoorden. Het geval van de vermoorde scheidsrechter in Nederland is daar een goed voorbeeld van.

De Autonome Nationalisten verklaren het in Vlaanderen zeker niet bij deze een keer te laten. Er bestaat in Vlaanderen een groot politiek vacuüm dat deze solidaristen wensen op te vullen. Naar verluid zouden hun slaagkansen daarin zeer groot zijn.

Kris Roman

NB : uw verslaggever was aanwezig om verslag te maken, neutraal , niet meer niet minder.