De netbeheerders Eandis en Infrax hebben de voorbije jaren steeds grotere winsten uitgekeerd aan hun aandeelhouders, de Vlaamse gemeenten en Electrabel. “Er vloeide in 2011 meer dan 100 miljoen euro van de energiefactuur van de consument naar de gemeenten”, klaagt LDD-parlementslid Peter Reekmans.

Eandis keerde vorig jaar 46,3 miljoen euro winst uit aan zijn aandeelhouders Electrabel (21 procent) en de Vlaamse gemeenten (79 procent). In 2007 was dat maar 7,2 miljoen euro. Bij Infrax stegen de dividenden van 75 miljoen in 2008 tot 85,7 miljoen euro in 2010. Bij deze netbeheerder gaan de dividenden volledig naar de gemeenten.


“De gemeenten profiteren massaal van de dure energie, terwijl de politici de mond vol hebben van de strijd tegen de hoge prijzen”, zegt Reekmans in de krant Het Laatste Nieuws. Hij spreekt van “verdoken gemeentebelastingen op kap van de energieconsument” en pleit ervoor de dividenden van de netbeheerders te bevriezen.

Dit alles toont aan dat het beurssysteem en het systeem van aandeelhoudersschap redelijk verdorven is.