De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen steeg vorig jaar met 5 procent ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit cijfers die de Antwerpse politie vandaag heeft voorgesteld. Ook bij de vormen van criminaliteit die tot het prioriteitenlijstje van de politie behoren, viel een toename van 4 procent te noteren.

Opvallende stijgers zijn onder meer gewapende diefstallen (met 14 procent), auto-inbraken (12 procent) en handtasdiefstallen (9 procent). Het aantal woningbraken daalde daarentegen met 5 procent, in tegenstelling tot bij de omliggende politiezones en de nationale trend.

Auto-inbrekers blijken in 2011 meer dan ooit hun weg gevonden te hebben naar buurten met veel uitgaansgelegenheden, zoals het Eilandje en de omgeving van het Sportpaleis. De diefstallen met geweld en handtasdiefstallen vonden meer gespreid over de stad plaats, voornamelijk in januari en september. Het valt op dat de piek plaatsvindt vlak na de vakantie plaatsvindt. Smalend zou men kunnen stellen dat sommigen hun vakantie gemakkelijk willen terug verdienen.

“Dit soort criminaliteit blijft een prioriteit voor ons, zeker gezien de grote impact op de slachtoffers. Vaak gaat het immers om oudere dames die ernstige kwetsuren oplopen”, zegt Eddy Baelemans, korpschef van de Antwerpse lokale politie. Wie voor meer immigratie pleit, pleit aldus voor meer ouderen die tot moes geslagen worden.